Login

Krohn, Elias

Mureneva valtio

Krohn, Elias - Mureneva valtio, ebook

15,25€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789527437025

Valtion budjettitalouden henkilöstö väheni noin 30 vuodessa kahdella kolmanneksella – yli 200 000:sta reiluun 70 000:een. Mitä tämä on merkinnyt henkilöstön ja yhteiskunnallisten palvelujen kannalta? Muun muassa tätä käsitellään usean asiantuntijan voimin Elias Krohnin toimittamassa kirjassaMureneva valtio – näkökulmia Suomen valtion henkilöstöpolitiikkaan.

Valtiotieteiden tohtori Pekka Tiainen valaisee artikkelissaan valtion ja julkisyhteisöjen henkilöstökehitystä pitkällä aikavälillä ja tuo esiin uusia tilastotietoja, joita hän on yhdistänyt eri tietokannoista. Ne kertovat siitä, kuinka huomattava osa valtion työpaikoista on siirtynyt joko budjettitalouden ulkopuolelle esimerkiksi yhtiöittämisten ja yliopistouudistuksen yhteydessä tai yksityiselle sektorille ulkoistamisten myötä. Osa on myös hävinnyt kokonaan. Erityisesti on vähentynyt suorittavan työn tekijöiden osuus, mikä näkyy siinä, että virkasuhteisten osuus valtion henkilöstöstä on kasvanut ja työsuhteisten vähentynyt.

Kirjassa käsitellään myös ammattiyhdistystoimintaa ja sen muutoksia valtion työpaikoilla. Ekonomisti Ralf Sund tarkastelee valtion henkilöstön järjestäytymisastetta ja järjestäytyneisyyden jakautumista eri keskusjärjestöjen kesken. Kun järjestäytymisaste vielä vuonna 2004 oli 88,6 prosenttia, vuonna 2017 se oli enää 57,4. Syinä ovat Sundin mukaan muun muassa työn epätyypillistyminen ja Loimaan kassan suosio. ”Ei voi myöskään välttyä vaikutelmalta, että ay-liikkeen osittainen kyvyttömyys vastata1990-luvun alussa ajettuihin isoihin organisatorisiin muutoksiin loi jäsenistöön tyytymättömyyttä. Ay-liikkeen edunvalvonta yllätettiin ’housut kintuissa’ ja valtio jyräsi muutokset melko voimakkaasti läpi”, Sund kirjoittaa.

Tilastonlaatija Pertti Tanner ja äskettäin edesmennyt professori Seppo Laaksonen tarkastelevat Tilastokeskuksessa tapahtuneita muutoksia henkilöstön, tilastotuotannon ja tutkimuksen näkökulmasta. Elias Krohn ja Emilia Kukkala haastattelevat Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) entistä ja nykyistä puheenjohtajaa Postin henkilöstöpolitiikan kehityksestä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa julkista sektoria käsitellään monesti kulueränä. Mureneva valtio -kirja avaa keskustelua siitä, tulisiko valtion toimintoja ja sen henkilöstöä alkaa tarkastella arvostavammin.

Keywords: Valtionhallinto, ay-liike, tilastotuotanto, valtio, yhteiskunnalliset palvelut, työllisyys, henkilöstöpolitiikka

Editor
Publisher
Kulttuurivihkot
Publication year
2021
Language
fi
Edition
1
Page amount
142 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789527437025
Printed ISBN
9789527437018

Similar titles