Login

Luukkonen, Irene

Vakuutuslainsäädäntö

Luukkonen, Irene - Vakuutuslainsäädäntö, ebook

60,50€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789527285190

Kirja on kokonaisesitys vakuutustoimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja sääntelykehityksestä. Kirjassa käsitellään perusteellisesti vakuutusyritysten toimintaan liittyvän lainsäädännön keskeiset piirteet lukuun ottamatta lakisääteisiä vakuutuslajeja koskevia erityislakeja. Käsittelyä havainnollistavat lukuisat esimerkit Vakuutuslautakunnan ja tuomioistuinten ratkaisukäytännöstä. EU-sääntely on muuttanut vakuutusalan lainsäädäntöä. Kirjan viidennessä painoksessa kuvataan keskeisten lainsäädäntöuudistusten sisältöä sekä EU-sääntelyn valmistelun ja rakenteen muutoksia.
Kirjassa käsitellään seuraavia kokonaisuuksia:
- vakuutusyrityslainsäädäntö (vakuutusyhtiölaki, työeläkevakuutusyhtiölaki sekä laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä)
- laki vakuutusten tarjonnasta
- vakuutussopimuslaki
- kuluttajansuojalainsäädäntö ja vaihtoehtoinen riidanratkaisutoiminta
- muut vakuutustoimintaan kiinteästi liittyvät säädökset: tietosuojalainsäädäntö ja kansainväliset vakuutussuhteet.
Vakuutuslainsäädäntö on tarkoitettu oppikirjaksi sekä alan ammatilliseen koulutukseen että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Myös alan ulkopuoliset saavat yleiskuvan vakuutusyrityksiä koskevista säädöksistä.

Keywords: vakuutuslainsäädäntö, vakuuttaminen, vakuutussopimuslaki, laki vakuutusten tarjonnasta

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
FINVA
Publication year
2018
Language
fi
Edition
5
Page amount
420 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789527285190
Printed ISBN
9789527285183

Similar titles