Login

Rissanen, Jaana

Työeläke

Rissanen, Jaana - Työeläke, ebook

58,55€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789525684933

Kirja antaa kokonaiskäsityksen suomalaisesta työeläketurvasta. Se sisältää tiedot työeläkkeestä vuoden 2017 alusta voimassa olevien säännösten mukaisina.

Kirjassa käsitellään perusteellisesti eläketurvan järjestäminen sekä eläkkeiden ja kuntoutusetuuksien määräytyminen sekä yksityisillä että julkisilla aloilla. Eläkkeen määräytyminen EU-säännösten mukaan on selostettu pääpiirteittäin. Suomalaiselle työeläkejärjestelmälle yhteiset asiat, kuten työeläkkeiden rahoitus, työeläkevarojen sijoittaminen ja työeläkelaitosten vakavaraisuus, on koottu alkuun omaksi osuudekseen. Lisäksi mukana on lyhyt kuvaus työeläkejärjestelmän kehityksestä.

Kirjoittajat ovat työeläkeasioiden eturivin asiantuntijoita, ja he edustavat monipuolisesti eri työeläkevakuuttajia.

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi sekä alan ammatilliseen koulutukseen että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen käyttöön. Kirja palvelee hyvin myös käsikirjana ja hakuteoksena niin alan asiantuntijoille kuin alan ulkopuolisille tahoille, jotka tarvitsevat tietoa työeläkelainsäädännöstä.

Keywords: eläke, työeläke, sosiaaliturva, työeläkkeet, lainsäädäntö, yrittäjäeläkkeet, eläkejärjestelmät, työntekijän eläkelaki, kunnallinen eläkelaki, valtion eläkelaki, työskentely ulkomailla, yrittäjien eläkelaki, maatalousyrittäjien eläkelaki, merimieseläkelaki, julkisten alojen eläkelaki

Author(s)
Publisher
FINVA
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
242 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789525684933
Printed ISBN
9789525684902

Similar titles