Login

Ilmonen, Ilkka

Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan

Ilmonen, Ilkka - Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan, ebook

52,35€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789525684858

Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön.

Kirjan sisältö ja teoriapohja ovat syntyneet kirjoittajien käytännön työelämän kokemuksen perusteella. Teos ei pelkästään luettele riskilajeja ja erilaisia teoreettisia näkökulmia vaan ottaa kantaa asioihin. Riskienhallinnan teoriaa ja terminologiaa on avattu niin, että aiheeseen ensi kertaa tutustuva saa riskienhallinnasta hyvän yleiskäsityksen.

Kirjassa käsitellään myös riskienhallintatyöhön yleisesti liittyviä sudenkuoppia ja sitä, miten niitä voi yrittää välttää. Kirja sisältää lukuisia käytännön esimerkkejä riskienhallintatyöstä.

Kirja on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten omistajille sekä liiketoimintajohdolla. Kirjan neuvoja ja vinkkejä voi mainiosti soveltuvin osin käyttää myös muiden kuin yritysorganisaatioiden riskienhallintatyössä, esimerkiksi yhdistyksissä ja järjestöissä. Kirja sopii myös alan oppimateriaaliksi. Riskienhallinnan ammattilaisille kirja antaa vinkkejä siitä, miten riskienhallinnasta kannattaa kommunikoida sekä millä tavalla idean riskienhallinnasta voi parhaiten ottaa käyttöön päivittäiseen työskentelyyn.

Keywords: Riskienhallinta, Riskit, Vakuuttaminen, riskienhallinta, johtaminen, liikkeenjohto, yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset, julkisyhteisöt, riskit, ennaltaehkäisy, valvonta

Author(s)
 
 
 
Publisher
FINVA
Publication year
2016
Language
fi
Edition
2
Page amount
228 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789525684858
Printed ISBN
9789525684841

Similar titles