Login

Moisio, Jussi

Kestävää ympäristönhallintaa ISO 14001 & EMAS - osa 6

Moisio, Jussi - Kestävää ympäristönhallintaa ISO 14001 & EMAS - osa 6, ebook

0,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789525672701
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Also available in English
Environmental Management - ISO 14001 & EMAS - Part 6

Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla painettuna ja e-kirjana sekä suomeksi että englanniksi.

Kirja kuvaa 44 kysymyksen ja esimerkkiparin avulla ISO 14001-ympäristöstan-dardin ja EMAS-järjestelmän.

Kirjan avulla ymmärtää niiden sisällön. Kirjaa voi käyttää kehittämiskohteiden tunnistamiseen, vertaamalla omia toimintaperiaatteita standardin vaatimuksiin.

Kysymyksiin vastaaminen ei vaadi standardin osaamista, vaan kukin antaa oman arvionsa mielikuvansa perusteella. Kirjan tehtävänä on kehittää tätä mielikuvaa.

"Kirja on myös erinomainen opetuksen väline. Suosittelen kirjaa järjestelmän rakentamisen aloitukseen ja väliarviointiin. Kirja sopii myös hyvin aiheen myymiseen organisaatiossa." Jari Hietaranta, Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Kirjaesittely.pdf

Kirja-arvioita.pdf

Arviointilomake.xls

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf


Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, johtamisjärjestelmä, johtamisstandardi, standardivaatimukset, iso 9001, iso 14001, johdon vastuu, resurssien hallinta, resurssihallinta, tuotanto, palvelut, mittaus, mittausjärjestelmä, sertifiointi, ympäristöjohtaminen, asiakastyytyväisyys, itsearviointi, laadunhallinta, ympäristöjärjestelmä, toimintajärjestelmä, laatujohtaminen, prosessijohtaminen, liiketoimintaprosessit, resurssijohtaminen, johtamisjärjestelmä, tuotteet, palvelut, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, asiakastarpeet, kilpailukyky, mittaaminen, ympäristöpolitiikka, johdon katselmus, tuotekehitys, auditointi, sisäinen auditointi, jatkuva parantaminen, kelpuuttaminen, tuotevaatimukset, työympäristö, ympäristövaatimukset, ympäristöstandardit, riskijohtaminen

Author(s)
 
 
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2008
Language
fi
Edition
1
Series
Johtamisstandardit
Page amount
132 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789525672701
Printed ISBN
9789525672695

Similar titles