Login

Narva, Kari

Itäetabloitumisen haasteet Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Narva, Kari - Itäetabloitumisen haasteet Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, ebook

8,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789525153934
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Julkaisuun Itäetabloitumisen haasteet Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (Kari Narva, 2010) on koottu Venäjän liiketoiminnasta kokemusperäistä tietoa. Kirjassa on analysoitu PK-yritysten kansainvälistymisstrategioita Venäjän osalta. Oliko sellaisia strategioita ylipäätään ja miten ne toteutettiin? Tekijä vastaa mm. näihin kysymyksiin ja päätyy kehittämisesityksiin, joilla yritysten kansainvälistymistä saataisiin suunnitelmallisemmaksi. Julkaisun toimeksiantajana on ollut Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteinen hanketoimintayksikkö Finnbarents.

Venäjä on Suomen tärkein kauppakumppani. Venäjä myös kiinnostaa aina meitä suomalaisia, meneepä Venäjä ja sen talous mihin suuntaan tahansa. Kari Narvan kirjoittaman oppaan tarkoituksena on tarjota Venäjän liiketoiminnoista kokemusperäistä tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää alan osaamista. Kansainvälistymisen käynnistäminen, pienten ja keskisuurten yritystenkin kohdalla tulee perustua selkeisiin suunnitelmiin ja strategisiin päätöksiin, kirjassa opastetaan.

Kari Narvan mukaan parhaat mahdollisuudet menestyä Venäjän markkinoilla on niillä yrityksillä, joilla on kansainvälistä kokemusta, ovat teknologiaorientoituneita ja pitkälle erikoistuneita omalla toimialallaan. Menestyminen edellyttää myös hyvää paikallista markkinatuntemusta, kykyä solmia hyviä kontakteja paikallisiin viranomaisiin ja muihin toimijoihin. Liiketoiminnan harjoittaminen Venäjällä asettaa suomalaiselle yrittäjälle joukon erikoisvaatimuksia, joiden hallitseminen viime kädessä ratkaisee, tuleeko toiminnasta menestyksellistä.

Keywords: etabloituminen, kansainvälistyminen, johtaminen

Author(s)
Publisher
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
141 pages
Category
Geography, Travel
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789525153934

Similar titles