Login

Kangastie, Helena

HEKTISYYDESTÄ HARMONIAAN: Työhyvinvointimatkailutuote matkailun uutena palveluna

Kangastie, Helena - HEKTISYYDESTÄ HARMONIAAN: Työhyvinvointimatkailutuote matkailun
uutena palveluna, ebook

8,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789525153897
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Julkaisussa Hektisyydestä harmoniaan: Työhyvinvointimatkailutuote matkailun uutena palveluna tuodaan esiin kehittämisehdotuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä pyritään sitä kautta vahvistamaan Lapin matkailuyritysten ympärivuotista liiketoimintaa. julkaisussa kuvataan Open Health - ja Human Tech & Touch -hankkeen tuloksia. Open Health, työhyvinvoinnin edistämisen verkottuvat toimintamallit -esiselvitys (2004–2005) tuotti tulevaisuutta ennakoivaa tutkimus- ja markkinatietoa, jota yritykset voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Human Tech and Touch -hankkeen (2006–2008) tavoitteena oli jalostaa lappilaisen matkailuympäristön vahvuuksista työhyvinvoinnin palvelukokonaisuuksia. Julkaisu kiteyttää hankkeiden tuotokset.

Koska nykyisessä työelämässä työntekijöiltä odotetaan paitsi stressin ja jatkuvan muutoksen sietoa, myös oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta, työhyvinvointi nostaa entisestään merkitystään. Tämän vuoksi Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovat yhteistyössä matkailuyritysten ja työterveyshuollon kanssa etsineet uusia, luovia ratkaisuja työhyvinvointipalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseksi. Aihepiirin kahden hankkeen (Open Health, rahoittaja TEKES, Human Tech & Touch, rahoittaja EAKR X-Branches - Uuden kasvun väline pohjoisessa) tuotokset on koottu julkaisuksi RAMK:n julkaisusarjaan C. Julkaisun Hektisyydestä harmoniaan: työhyvinvointimatkailutuote matkailun uutena palveluna (2010) tavoitteena on tuoda esille kehittämisehdotuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä vahvistaa Lapin matkailuyritysten ympärivuotista liiketoimintaa.

Julkaisussa kuvatulla promotiivisella työhyvinvointiotteella ei pelkästään poisteta epäkohtia, terveysvaaroja ja -haittoja vaan tuotetaan ja ylläpidetään perusedellytyksiä hyvinvoinnille. Siinä esitellään työhyvinvointimatkailutuote uutena matkailun palveluna ja kuvataan työhyvinvointimatkailun tuotekehitysprosessi. Työhyvinvointimatkailutuotetta kehitettiin Human Tech and Touch -hankkeen kolmessa eri pilotissa. Näistä piloteista tässä kuvataan tarkemmin työhyvinvointimatkailutuotetta ”Hektisyydestä hetken harmoniaan”.

Keywords: Hektisyydestä moment harmony, Lapin matkailuyritysten ympärivuotista liiketoimintaa

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
59 pages
Category
Geography, Travel
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789525153897

Similar titles