Login

Brattico, Pauli

Biolingvistiikka: Johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin

Brattico, Pauli - Biolingvistiikka: Johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin, ebook

25,70€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524959681

Teos käsittelee luonnollista kieltä biologisena ilmiönä viimeaikaisten tieteellisten tutkimustulosten valossa. Siinä tarkastellaan mm. eläinten ja ihmisten käyttämiä kommunikaatiojärjestelmiä sekä näiden evoluutiota, aivojen tiedostamattomia säännönmukaisuuksia, universaalia kielioppia, kielen oppimista, viimeaikaisia kieligeenilöydöksiä sekä niiden taustaa, edistyneitä biologisia kielimalleja, kielen ja muiden kognitiivisten prosessien suhdetta, maailman eri kielten välistä variaatiota, merkitystä ja logiikkaa. Teos on tarkoitettu kaikille kielen ja mielen biologiasta sekä kognitiotieteen perusteista kiinnostuneille lukijoille. Useiden lukujen lopussa on runsaasti harjoitustehtäviä, jotka palvelevat kirjan käyttämistä oppikirjana.

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2008
Language
fi
Edition
1
Category
Psychology
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524959681

Similar titles