Login

Lunkka, Juha Pekka

Maapallon ilmastohistoria: kasvihuoneista jääkausiin

Lunkka, Juha Pekka - Maapallon ilmastohistoria: kasvihuoneista jääkausiin, ebook

27,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524959629

Maapallon ilmasto ja ympäristö ovat muuttuneet jatkuvasti koko maapallon historian ajan. Ennen ihmistä muutokset ovat olleet luonnollisia, ja ne ovat tapahtuneet vääjäämättä maapalloon kohdistuvien ulkoisten tekijöiden vaikuttaessa merien, mantereiden, jäätiköiden, ilmakehän ja elollisen luonnon vuorovaikutukseen. Tuhansien viime vuosien aikana ihminen on muuttanut voimakkaasti ympäristöä, ja teollisesta vallankumouksesta lähtien ihminen on onnistunut muuttamaan myös ilmakehän koostumusta. Tämä vaikuttaa meneillään olevaan ilmastonmuutokseen.
Tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet nopeasti viime vuosikymmenien aikana. Näin on saatu aivan uutta ja yksityiskohtaista tietoa maapallon pitkän ajan ilmastohistoriasta samoin kuin lyhyen aikavälin ilmastonmuutoksista.
Maapallon ilmastohistoria tarkastelee ilmaston kehitystä maapallon koko historian eli 4,6 miljardin vuoden ajalta. Se esittelee mekanismeja, jotka ovat muuttaneet ja muuttavat maapallon ilmastoa. Teos avaa uusia näkökulmia ilmaston monimutkaisiin syy-seuraussuhteisiin ja selvittää, mitkä tekijät uhkaavat maapallon ilmastoa. Samalla se taustoittaa ilmastonmuutoskeskustelua ja auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät tieteellisen tiedon valossa vaikuttavat ilmastoon.

Keywords: maapallo, ilmasto, historia, geologiset kaudet, ilmastokaudet, ilmastonmuutokset, ympäristönmuutokset, jäätiköityminen, jääkaudet, lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, geologia

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2009
Language
fi
Edition
1
Page amount
286 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524959629
Printed ISBN
9789524950831

Similar titles