Login

Kokkonen, Tomi

Evoluutio ja ihmisluonto

Kokkonen, Tomi - Evoluutio ja ihmisluonto, ebook

25,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524959605

Ihminen on evoluution tuote. Mitä se merkitsee? Mikä on evoluutioteorian paikka ihmistieteissä? Paljastaako se ihmisluonnon? Mikä oikeastaan on geenien suhde käyttäytymiseen? Entä kulttuurin suhde biologiaan? Tiedeyhteisöllä on näistä kysymyksistä monenlaisia näkemyksiä, ja ne herättävät myös julkisessa keskustelussa voimakkaita mielipiteitä. Evoluutio ja ihmisluonto tarjoaa tieteenfilosofisia välineitä ymmärtää evoluutioteoriaa ja sen sovelluksia ihmistieteissä. Nämä välineet mahdollistavat evolutiivisen ihmistutkimuksen rakentavan ja kriittisen arvioinnin. Teos esittelee evolutiivisen ihmistieteen perusajatukset ja tarpeelliset taustateoriat eikä edellytä aiempaa tietoa aiheesta. Se soveltuu niin ihmistieteilijöiden, biologien kuin muidenkin asiasta kiinnostuneiden oppaaksi aihepiirin kysymyksiin.

Keywords: evoluutio, ihminen, yhteiskuntatieteet, ihmistieteet, tutkimus, evoluutioteoria, tieteenfilosofia, sosiobiologia, evoluutiobiologia, populaatiogenetiikka, perimä, perinnöllisyys, geenit, vaikutukset, käyttäytyminen, sosiaalinen käyttäytyminen, evoluutiopsykologia, kulttuurievoluutio, meemit, ihmisyys

Author(s)
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2010
Language
fi
Edition
2
Page amount
442 pages
Categories
Society
 
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524959605
Printed ISBN
9789524950435

Similar titles