Login

Saarinen, Risto

Oppi luottamuksesta

Saarinen, Risto - Oppi luottamuksesta, ebook

27,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524959490

Ihmiset toimivat läheissuhteissaan ja yhteisöissään keskinäisen luottamuksen varassa. Maailman epävakaus ja ennustamattomuus voivat murentaa luottamusta. Mutta mitä luottamus pohjimmiltaan on? Oppi luottamuksesta uppoutuu kysymykseen ihmistieteiden ja aatehistorian näkökulmasta. Teoksessa pohditaan perusluottamuksen syntymistä ja itseluottamusta, luottamusta toisiin ihmisiin, luottamusta työelämässä ja markkinoilla sekä uskonnollista luottamusta. Samalla tarkastellaan näiden suhdetta uskollisuuteen, haavoittuvuuteen ja myötätuntoon. Tarinat ja esimerkit tuovat pohdinnan lähelle lukijaa. Luottamus ei tarkoita pelkästään ennustettavuutta muiden ihmisten ja maailman toiminnassa. Se on myös toimijan kykyä empatiaan ja avoimuuteen. Kun luottamuksen molemmat puolet ovat kunnossa, ihmiset saavat yhdessä aikaan enemmän kuin yksin.

Keywords: luottamus, ihmissuhteet, aatehistoria, ihmistieteet, myötätunto, empatia, itseluottamus, työelämä, uskonto, käsitehistoria, merkitykset, luotettavuus, lojaalius, työyhteisöt, yhteiskunta, epävarmuus, virheet, haavoittuvuus

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
208 pages
Categories
Philosophy
 
Religions
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789524959490
Printed ISBN
9789524954259

Similar titles