Login

Haaparanta, Leila

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Haaparanta, Leila - Johdatus tieteelliseen ajatteluun, ebook

27,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524959223

Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teoksessa sukelletaan esimerkiksi argumentaatioanalyysiin ja logiikan alkeisiin sekä pohditaan, mikä on tieteellisen tutkimuksen rooli yhteiskunnassa. Teos sopii kaikille tieteellisestä ajattelusta kiinnostuneille aloittelevista opiskelijoista väitöskirjatutkijoihin.

Keywords: tiede, ajattelu, metodit, metodologia, tutkimus, opiskelu, tieteenfilosofia, argumentaatio, argumentaatioanalyysi, logiikka, uskomus, tieteellinen ajattelu, teoriat, tieto, argumentointi, päättely, etiikka, tutkimusetiikka

Author(s)
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2016
Language
fi
Edition
1
Page amount
175 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789524959223
Printed ISBN
9789524953979

Similar titles