Login

Grahn-Wilder, Malin

Skeptisismi: Epäilyn ja etsimisen filosofia

Grahn-Wilder, Malin - Skeptisismi: Epäilyn ja etsimisen filosofia, ebook

27,75€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524959216

Mitä jos maailma ei olekaan sellainen kuin kuvittelemme? Mistä voimme tietää, miten asiat todella ovat? Hakupalvelimet ja uutissivustot tarjoavat rajattomasti informaatiota, mutta lähdekritiikki on koetuksella. Mitä oikeastaan tarkoitamme "tiedolla"? Kenen tietoa se on? Mistä se on peräisin ja voiko siihen luottaa? Filosofinen skeptikko kyseenalaistaa varman tiedon mahdollisuuden. Hän ei kuitenkaan suhtaudu tietoon ehdottoman kieltävästi vaan pikemminkin tutkivasti. Skeptinen epäily on muovannut koko länsimaista ajattelua, sillä eri aikakausien suuret filosofit ovat muotoilleet näkemyksiään usein juuri vastauksina skeptikoiden väitteille. Skeptisismi-teos syventyy epäilyn ja etsimisen filosofiaan antiikista nykypäivään. Siinä pohditaan muun muassa skeptisen filosofian suhdetta tunteisiin ja uskonnolliseen tietoon sekä skeptisismin ilmenemistä nykyfilosofiassa. Teos sisältää myös klassikkotekstien suomennoksia Cicerosta David Humeen.

Keywords: skeptisismi, tieto, filosofia, epäily, antiikin filosofia, keskiajan filosofia, nykyajan filosofia, renessanssin filosofia, Cicero, Hume, filosofian klassikot, varmuus, epävarmuus, tietoteoria, tiedonkäsitys, totuusteoriat, totuudellisuus, historia

Editor
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2016
Language
fi
Edition
1
Page amount
453 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789524959216

Similar titles