Login

Gould, Jeremy

Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto.

Gould, Jeremy - Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto., ebook

25,75€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524959087

Miten tutkijan henkilökohtaiset piirteet – ikä, sukupuoli, uskonto, etnisyys, luokka-asema sekä kulttuurisesti opitut ajattelutavat – vaikuttavat etnografisesta kenttätutkimuksesta muodostuvaan tietoon? Onko tutkijan mahdollista hallita näiden piirteiden vaikutusta? Miten muodostaa henkilökohtaisista havainnoista tieteellisiksi tutkimustuloksiksi kelpaavaa tietoa? Tutkija peilin edessä luotaa ihmistieteiden peruskysymyksiä. Suomalaisten tutkijoiden tapaustutkimusten ja henkilökohtaisten kokemusten avulla kirja tarkastelee, miten tieto syntyy tutkijan ja tutkittavan välisessä vuorovaikutussuhteessa. Kirjan etnografiset tapaustutkimukset kuljettavat lukijan poliittisten aktivistien Kairosta sisällissodasta toipuvaan Ugandaan ja edelleen Namibian entisten vapaustaistelijoiden pariin. Etelä-Afrikassa tarkastellaan valkoisten siirtolaisyhteisöjä, Kuubassa sukupuolta ja seksuaalisuutta ja Boliviassa poliittisen eliitin ”hyvän elämän” politiikkaa. Lisäksi perehdytään Suomessa asuvien venäläisten käsityksiin omasta identiteetistään ja kokemuksistaan. Tutkijat käyvät läpi kiperiäkin kohtaamisia sekä arkoja ja arkisia tilanteita ja tuntemuksia, joissa he ovat joutuneet koettelemaan ymmärryksensä tai suvaitsevaisuutensa rajoja.

Keywords: ihmistieteet, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, tieteenfilosofia, etnografia, reflektiivisyys, etnisyys, kulttuurintutkimus, kenttätutkimus, tutkijat, refleksiivisyys, tutkimustyö, tutkimusmenetelmät, metodologia, tutkimustieto, luotettavuus, vuorovaikutus, kenttätyö, kokemukset

Author(s)
Editor
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2016
Language
fi
Edition
1
Page amount
254 pages
Categories
Geography, Travel
 
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789524959087
Printed ISBN
9789524953818

Similar titles