Login

Raunio, Kyösti

Positivismi ja ihmistiede: Sosiaalitutkimuksen perusta ja käytännöt

Raunio, Kyösti - Positivismi ja ihmistiede: Sosiaalitutkimuksen perusta ja käytännöt, ebook

22,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524959001

Positivismi ja ihmistiede selvittää perusteellisesti sosiaalitieteellisen tutkimuksen metodologisia perustoja ja tutkimuskäytäntöjä. Se tarkastelee kriittisesti teorian ja käytännön ongelmakohtia sekä purkaa perinteistä vastakkainasettelua positivististen tieteiden ja ihmistieteiden välillä. Samalla teos kyseenalaistaa jyrkän kahtiajaon kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen ja pohtii uuden, monimetodisen tutkimuksen mahdollisuutta. Metodologian ja tutkimuskäytännön kysymysten ohella teoksessa tarkastellaan tutkimustiedon merkitystä politiikan, hallinnon ja ammattilaisten käytössä. Positivismi ja ihmistiede on sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteos, joka soveltuu sosiaalitieteiden oppikirjaksi korkeakouluissa ja tietolähteeksi kaikille, jotka haluavat perehtyä laajasti ja monipuolisesti sosiaalitutkimuksen perustoihin ja käytäntöihin.

Keywords: yhteiskuntatieteet, sosiaalitutkimus, tutkimusmenetelmät, sosiaalitieteet, metodologia, ihmistieteet, positivismi

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
422 pages
Categories
Society
 
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524959001

Similar titles