Login

Hirsjärvi, Sirkka

Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö

Hirsjärvi, Sirkka - Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö, ebook

29,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524958868

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri muodoin. Tässä kirjassa käsitellään tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin käytännöllisiäkin kysymyksiä ja ongelmia. Tarkastelu suuntautuu erityisesti teemahaastattelun toteutukseen. Kirja on tarkoitettu käytännönläheiseksi oppaaksi. Siinä ohjataan muun muassa haastattelunuunnitteluun, haastatteluteemojen kehittelyyn, haastattelutilanteen hallintaan ja kysymysten esittämiseen, eri ikäisten haastatteluun ja haastatteluaineiston analyysiin ja raportointiin. Kirja on tarkoitettu oppaaksi lähinnä opiskelijoille ja tutkijoille, joilla on vain vähän kokemusta haastattelusta. Se palvelee kuitenkin myös varttuneempia tutkijoita, jotka työskentelevät psykologian, kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalityön, hoitotieteen, historian tai antropologian alueilla. Sirkka Hirsjärvi on kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistossa ja Helena Lumme kasvatuspsykologian professori Åbo Akademissa.

Keywords: haastattelututkimus, tutkimusmenetelmät, tutkimushaastattelut, yhteiskuntatieteet, käyttäytymistieteet, haastattelut, tutkimusaineisto

Author(s)
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
2
Page amount
213 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524958868

Similar titles