Login

Lidman, Satu

Väkivaltakulttuurin perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia

Lidman, Satu - Väkivaltakulttuurin perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia, ebook

25,75€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524958707

Tasa-arvon ihanne tunnustetaan yleisesti monissa yhteiskunnissa, mutta pölyttyneet käsitykset ”oikeanlaisesta” naiseudesta ja mieheydestä eivät ole kadonneet. Menneisyydestä juontuvat asenteet ruokkivat sukupuolittunutta väkivaltaa. Väkivaltakulttuurin perintö käsittelee sukupuolta ja valtaa 1500-luvulta nykypäivään. Teos luotaa niiden asenteiden ja käytänteiden historiaa, jotka altistavat erityisesti naiset väkivallalle. Miten miehen ja naisen roolit ja niiden rajat on hahmotettu? Miten naisen seksuaalisuutta on koetettu hallita? Millaista valtaa aviopuolisoilla on ollut toisiinsa, ja miten tämä heijastuu nykyiseen parisuhdeväkivaltaan? Millaista menneisyyden painolastia kantaa nykyään tavattava kunniaan liittyvä väkivalta? Teoksen näkökulma on historiallinen, mutta samalla se on puheenvuoro sukupuolittuneesta väkivallasta omassa ajassamme. Se auttaa tunnistamaan tällaisen väkivallan erityispiirteitä ja mekanismeja. Monikulttuurisessa nyky-yhteiskunnassa ilmiön syvällinen tuntemus on tärkeää, jotta voitaisiin ehkäistä väkivaltaa ja auttaa sen uhreja.

Keywords: sukupuoliroolit, valta, väkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, naiset, kontrolli, patriarkaalisuus, kulttuuri, haitalliset perinteet, sukupuolimoraali, feminismi, asenteet, ihmisoikeudet

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
391 pages
Categories
Upbringing, Education
 
History
 
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789524958707

Similar titles