Login

Aaltonen, Sirkku

Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään

Aaltonen, Sirkku - Käännetyt maailmat: Johdatus käännösviestintään, ebook

29,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524958479

Kääntämisen kyky on oma lahjansa. Kääntäminen taiteena ja ammattina eroaa merkittävästi siitä perusviestinnästä, jolla eri kielten edustajat kommunikoivat keskenään: kaikki eivät osaa kääntää, vaikka kaikki osaavatkin kääntää. Kuinka tätä kykyä voi kehittää? Millaista on kääntäjän, tekstittäjän tai tulkin työ? Miltä tulevaisuuden suuntaukset alalla näyttävät? Käännetyt maailmat kokoaa yhteen käännösviestinnän teoriat ja käytännöt, näkökulmat ja ilmiöt ensimmäistä kertaa suomen kielellä. Teoksessa tarkastellaan kääntämisen ja tulkkauksen edellyttämää asiantuntijuutta ja työkaluja, kuvataan kääntäjän ja tulkin arkea sekä kerrotaan, mihin kääntäjän tutkintoa tarvitaan ja mitä yksityisyrittäjäksi ryhtyvältä kääntäjältä edellytetään. Teoksen kirjoittajat ovat ammattikääntäjiä ja -tulkkeja, yliopiston opettajia ja tutkijoita – alansa asiantuntijoita, jotka osoittavat, että kääntämisen käytäntö tarvitsee tutkimusta, tutkimus käytäntöä ja molemmat alueet intohimoisia osaajia.

Keywords: käännöstiede, kääntäjät, asiantuntijuus, ammattikuva, kääntäminen, viestintä, tulkkaus, työmenetelmät, työvälineet, apuvälineet, koulutus, käännöskirjallisuus, tutkimus, historia, kirjoitustulkkaus, teoriat, yritystoiminta, oikeustulkkaus

Author(s)
 
Editor
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
363 pages
Categories
Languages
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789524958479

Similar titles