Login

Hentilä, Jorma

Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus

Hentilä, Jorma - Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, ebook

28,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524957328

Pitäisikö huolestua, jos oma poika haluaa pukeutua mekkoon? Kuinka suhtautua sukupuoli-identiteettiään etsivään nuoreen koulumaailmassa? Mitä ajatella, kun perheenjäsen tai työtoveri "tulee ulos kaapista"? Mitä tarkoittaa sukupuolen korjaaminen? Voiko seksuaalista suuntautumista muuttaa? Saanko olla totta? on kirja niille, jotka työssään kohtaavat ihmisiä ja vaikuttavat näiden selviytymiseen arkielämässä ja elämän kriiseissä. Se on myös kirja niille, jotka etsivät apua oman sukupuolensa tai seksuaalisuutensa ymmärtämiseen, sekä näiden etsijöiden omaisille ja läheisille. Teos tarjoaa käytännöllisiä ja teoreettisia näkökulmia siihen, mikä on tarpeellista tietoa ja taitoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta kohdattaessa. Miten auttamistyön ammattilainen voi tunnistaa vähemmistöihin kuuluvan erityiset tarpeet, ja miten opettaja, pappi, lääkäri tai psykoterapeutti voi tietoisesti tai huomaamattaan helpottaa tai vaikeuttaa kohtaamansa ihmisen olemista? Teos sisältää myös sateenkaari-ihmisten omia selviytymistarinoita, jotka kertovat autetuksi tulemisen epävarmuudesta, tuskasta, ilosta ja onnesta. Saanko olla totta? on kaivattu perusteos kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen ammattilaisille ja opiskelijoille, kirkon työntekijöille sekä muille, jotka kohtaavat ja pohtivat sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksiä. Teokseen kootut selviytymistarinat kertovat sekä auttamisen onnistumisesta että sen epäonnistumisesta. Osa tarinoista on asianomaisten itsensä nimellä tai nimimerkillä kirjoittamia, osa perustuu haastatteluihin. Teos sisältää myös eri ammateissa toimivien kertomuksia siitä, mikä heille on tärkeää ja oivallusta tuottavaa tietoa ja taitoa moninaisuuden kohtaamisessa. Millä tavoin ja millaisissa tilanteissa esimerkiksi opettaja, pappi, lääkäri tai psykoterapeutti kohtaa sukupuolisen moninaisuuden?

Keywords: sukupuoli, seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen kehitys, seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, intersukupuolisuus, transsukupuolisuus, sateenkaariperheet, sukupuoliroolit, sukupuolisyrjintä, kokemukset, lesbous, sosiaaliala, terveydenhuolto, tukeminen, henkinen tuki

Editor
 
 
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2012
Language
fi
Edition
2
Page amount
350 pages
Categories
Psychology
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524957328
Printed ISBN
9789524952019

Similar titles