Login

Oittinen, Vesa

Immanuel Kantin filosofia

Oittinen, Vesa - Immanuel Kantin filosofia, ebook

29,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524957274

Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiaa arvostetaan yhä enemmän, monet pitävät häntä jo modernin ajan tärkeimpänä filosofina. Immanuel Kantin filosofia on läpileikkaus tämänhetkisestä Kant-tutkimuksesta. Koti- ja ulkomaiset asiantuntijat esittelevät ja arvioivat Kantin filosofian eri puolia uusimman tutkimuksen valossa. Tärkeässä osassa ovat "suuret" teemat kuten Kantin metafysiikka, moraalija luonnonfilosofia sekä oppi uskonnosta, mutta esillä ovat myös poliittinen filosofia ja maailmankansalaisuuden teoria, puhtaan järjen antinomiat, logiikka, metafyysinen ja transsendentaalinen deduktio, modaliteetin teoriat ja Kantin oppi skematismista. Lisäksi teoksessa tarkastellaan muun muassa Kantin suhteita aikalaisiinsa ja välittömiin seuraajiinsa (Herder, Reinhold, Fichte) sekä viime aikoina kiistoja herättänyttä kysymystä Kantin rasismista.

Keywords: Kant, Immanuel, filosofia, filosofit, 1700-luku

Editor
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2013
Language
fi
Edition
1
Page amount
381 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524957274
Printed ISBN
9789524951951

Similar titles