Login

Miettinen, Timo

Fenomenologian ydinkysymyksiä

Miettinen, Timo - Fenomenologian ydinkysymyksiä, ebook

25,70€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524957137

1900-luvun alussa syntynyt fenomenologia on nykyfilosofian merkittävimpiä suuntauksia, ja se vaikuttaa yhä vahvasti eurooppalaisessa nykyajattelussa. Fenomenologialla on merkittävä jalansija myös nykyisessä poikkitieteellisessä keskustelussa, ja siitä on tullut tärkeä näkökulma monilla aloilla, kuten estetiikassa, kirjallisuustieteessä, antropologiassa ja jopa arkeologiassa. Fenomenologian ydinkysymyksiä on suomenkielinen johdatus fenomenologiaan. Se valottaa fenomenologian keskeisimpiä teemoja Edmund Husserlin varhaisista merkitysanalyyseista Martin Heideggerin hermeneuttiseen uudelleentulkintaan ja Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfilosofiaan. Teos esittelee fenomenologian filosofian tekemisen tapana, jonka avulla voidaan käsitellä kysymyksiä niin ruumiinkokemuksesta, modernista luonnontieteestä, poliittisesta yhteisöstä kuin naurustakin.

Keywords: fenomenologia, filosofia, tieteenfilosofia, pragmatismi, etiikka

Editor
 
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
277 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524957137

Similar titles