Login

Hatavara, Mari

Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset: Jälkiklassisen narratologian suuntia

Hatavara, Mari - Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset: Jälkiklassisen narratologian suuntia, ebook

29,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524957007

Miksi kerromme toisillemme tarinoita? Entä miksi ja miten tarinoita tutkitaan? Kertomusten tarkastelu on laventunut kirjallisuudentutkimuksesta kattamaan sangen epäkirjallisiltakin vaikuttavia ilmiöitä. Kirjallisuuden lisäksi kertomuksina tutkitaan muun muassa elokuvaa, kuvataiteita ja muuta visuaalista kulttuuria, ja kertomusnäkökulman avulla on lähestytty erilaisia tosielämän kertomuksia, journalismia tai tapaamme ymmärtää maailmaa ja elämää itseään. Se on vaikuttanut myös historia- ja yhteiskuntatieteissä, mediatutkimuksessa, psykologiassa ja jopa lääketieteessä. Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset esittelee uusinta kertomuksen tutkimusta ja selvittää sen merkitystä tieteidenvälisellä tutkimuskentällä. Samalla nousee esiin kirjallisten kertomusten oma erikoislaatu ja kysymys fiktion luonnottomuudesta todelliseen elämään verrattuna. Teos soveltuu oppikirjaksi etenkin kirjallisuudenopetuksessa ja toimii metodisena oppaana monilla tekstintutkimuksen aloilla.

Keywords: narratologia, kerronta, kertoja, tarinat, kertomukset, narratiivisuus, fiktio, kirjallisuudentutkimus, kognitiivinen kirjallisuudentutkimus, tekstianalyysi, kaunokirjallisuus, historialliset romaanit, kirjallisuus, puhe, tulkinta, kuvallinen ilmaisu, elokuva, elokuvat, sarjakuvat, tutkimus

Editor
 
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
336 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524957007
Printed ISBN
9789524951661

Similar titles