Login

Halko, Marja-Liisa

Naiset, miehet ja talous

Halko, Marja-Liisa - Naiset, miehet ja talous, ebook

28,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524956697

Kuvaako taloustiede ainoastaan miehen käyttäytymistä? Onko taloustieteellä jotain annettavaa keskustelulle sukupuolen merkityksestä eri elämänalueilla? Vaikuttaako päätöksentekijän sukupuoli hänen tekemiinsä valintoihin? Kohteleeko globalisaatio naisia ja miehiä samalla tavalla?
Teokseen on koottu sukupuoleen liittyvää tutkimusta taloustieteen eri aloilta. Siinä tarkastellaan muun muassa yksilön päätöksentekoa, perhettä, ajankäyttöä, työmarkkinoita, kehityskysymyksiä ja tasa-arvoa. Teos perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon suomalaisesta työ- ja perhe-elämästä. Naiset, miehet ja talous on välttämätön kaikille, jotka haluavat ymmärtää talouden ja sukupuolikeskustelun välisiä yhteyksiä. Se soveltuu oppikirjaksi taloustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden sekä naistutkimuksen opiskelijoille.

Keywords: taloustieteet, sukupuolitutkimus, kansantalous, talous, sukupuoli, taloudellinen kehitys, naisnäkökulma, naisen asema, päätöksenteko, sukupuolierot, sukupuoliroolit, perhe, kotitaloudet, kulutus, kuluttajakäyttäytyminen, rahankäyttö, ajankäyttö, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen, työmarkkinat, tasa-arvo, työelämä, palkat, kotityö, työ, perhe-elämä, yhteensovittaminen, talouskasvu, väestönmuutokset, globalisaatio

Editor
 
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
300 pages
Categories
Economy
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524956697
Printed ISBN
9789524951159

Similar titles