Login

Alasuutari, Pertti

Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus

Alasuutari, Pertti - Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus, ebook

22,20€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524956000

Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus on kansainvälisesti tärkeä puheenvuoro yhteiskuntatieteen ja sen tutkimuskohteen luonteesta. Teos kokoaa yhteiskuntatieteellistä tietoa pohtimalla, mitä inhimillisestä todellisuudesta tiedetään. Tarkastelun kohteena ovat sosiologian kestävät kysymykset kuten normit ja säännöt, kieli ja keskustelu, rituaalit sekä persoonallisuus ja identiteetti. Teos osoittaa muun muassa, että sosiaalinen järjestys nojaa rutiineihin ja ankkuroituu ruumiillisiin kokemuksiin. Se tarkastelee myös kielen roolia inhimillisen todellisuuden kuvaajana, heijastajana ja rakentajana.

Keywords: yhteiskuntateoriat, todellisuus, kulttuurintutkimus, sosiaalinen kontrolli, modernisaatio, normit, säännöt, kieli, keskustelu, rituaalit, persoonallisuus, identiteetti, yhteiskuntatieteet, sosiologia, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
251 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524956000

Similar titles