Login

Parviainen, Jaana

Meduusan liike: Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa

Parviainen, Jaana - Meduusan liike: Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa, ebook

16,85€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524955713

Liike on läsnä elämässämme kaiken aikaa. Etenkin viime vuosisadan teknologisen kehityksen myötä liikkuminen on saanut yhä moninaisempia merkityksiä ja ilmenemismuotoja. Arkielämässä liike ilmenee monella eri tavalla ja eri aistien välityksellä. Kinestesia, kokemus oman kehomme liikkeistä, avaa tärkeän tiedollisen, sosiaalisen ja emotionaalisen kanavan maailmaan. Meduusan liike pohtii kinestesian ja liikkumisen merkitystä havaitsemisen ja tiedon näkökulmasta. Teoksessa selvitetään, miten liikettä voidaan lähestyä fenomenologisen menetelmän avulla. Miten ymmärrämme ja hahmotamme asioita liikkuvan kehomme kautta ja avulla? Miten kehomme toimii eräänlaisena sidoksena teknologiseen järjestelmään? Miten kehomme punoutuu yhteen erilaisten koneiden ja laitteiden kanssa, ja miten ne hallitsevat aistejamme ja liikuttavat kehoamme? Teos valottaa liikettä mielekkäänä ja merkityksellisenä ilmiönä, joka leviää ja laajenee monille arkielämän alueille mutta jota on käsitteellisesti vaikea tuoda esille.

Keywords: filosofia, fenomenologia, virtuaalitodellisuus, havaitseminen, liike, kokeminen, liikeaisti, liikkuminen, kokemukset, liikunta, ruumis, keho, eläytymismenetelmä, opetus, improvisointi, älykkyys, tanssi, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
260 pages
Categories
Philosophy
 
Art, Art History
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524955713

Similar titles