Login

Husu, Liisa

Tiede, tieto ja sukupuoli

Husu, Liisa - Tiede, tieto ja sukupuoli, ebook

22,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789524955553

Tiede, tieto ja sukupuoli on ensimmäinen yleiskatsaus Suomessa tehtävään, sukupuolta problematisoivaan tieteentutkimukseen, ja se esittelee myös alan kansainvälisiä keskusteluja. Onko tiedolla ja tieteellä sukupuolta? Miten sukupuoli ilmenee tieteessä, tieteen organisaatioissa, tiedon tuottamisessa ja tutkijoiden arjessa? Kuinka tieteen miesvaltaisuus on vaikuttanut siihen, mitä tutkitaan, miten tutkitaan ja mitä jätetään tutkimatta? Entä kuinka se on vaikuttanut tieteellistä tutkimusta ohjaaviin käsityksiin tiedosta? Tämä monitieteinen teos avaa uusia näkökulmia tieteeseen ja tiedon tuotantoon sekä tieteen tasa- arvo- ja sukupuolikysymyksiin. Se on tarkoitettu kaikille tieteen ja tiedon yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista kiinnostuneille: tutkijoille, tiedepolitiikan päättäjille, opiskelijoille ja tieteestä kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Teos soveltuu yliopistojen oppikirjaksi monille aloille, erityisesti naistutkimuksen ja tieteentutkimuksen opintoihin.

Keywords: tieteentutkimus, tiedeyhteisöt, tasa-arvo, naishistoria

Editor
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
256 pages
Categories
Philosophy
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789524955553

Similar titles