Login

Nurmi, Jari-Erik

Ihmisen psykologinen kehitys

Nurmi, Jari-Erik - Ihmisen psykologinen kehitys, ebook

34,75€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524516518

Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita varhaislapsuudesta keskilapsuuden ja nuoruuden kautta aikuisuuteen ja vanhuuteen sekä kehityspsykologian tutkimusmenetelmiä, tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja tutkimuksen historiaa.

Keywords: kehityspsykologia, kehitys, psykologia, kehityspsykologinen tutkimus, kehityspsykologian tutkimus, lapsuus, nuoruus, vanhuus, aikuisuus, elämänkaari, fyysinen kehitys, sosiaalinen kehitys, kognitiivinen kehitys, persoonallisuuden kehitys, psyykkinen kehitys, oppiminen, varhaislapsuus, vanheneminen, ikäkaudet, sähkökirjat

Author(s)
 
 
 
 
 
Publisher
PS-kustannus
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Category
Psychology
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789524516518
Printed ISBN
978-952-451-617-4

Similar titles