Login

Hotulainen, Risto

Positiivisen psykologian voima

Hotulainen, Risto - Positiivisen psykologian voima, ebook

31,95€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789524516501

Positiivisen psykologian ideana on diagnosoida hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä vahvuudet. Kirja neuvoo, miten voi rakentaa elämänsä omille vahvuuksilleen, ja kuinka tukea muita samassa tehtävässä. Positiivista psykologiaa tarkastellaan lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten näkökulmista.

Keywords: positiivinen psykologia, myönteinen psykologia, psykologia, hyvinvointi, myönteisyys, positiivisuus, onnellisuus, vahvuudet, voimavarat, positiiviset tunnetilat, positiiviset tunteet, positiiviset emootiot, persoonallisuuden psykologia, hyveet, tietoinen läsnäolo, henkinen hyvinvointi, onnistuminen, ratkaisukeskeisyys, pedagogiikka, oppiminen, opiskelu, työelämä, psykoterapia, sähkökirjat, tunteet

Similar titles