Login

Puolakka, Kalle

John Deweyn estetiikka: Kokemus, luonto ja kulttuuri

Puolakka, Kalle - John Deweyn estetiikka: Kokemus, luonto ja kulttuuri, ebook

22,85€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789523457164

Minkälainen kokemus on esteettinen kokemus? Pragmatismin klassikoihin lukeutuvan John Deweyn (1859-1952) mukaan ei enempää eikä vähempää kuin kokemusten kokemus, jossa mielikuvitus, tunteet ja havaitseminen yhdistyvät ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

John Deweyn estetiikka -teoksessa luodaan monipuolinen katsaus Deweyn käsityksiin estetiikasta ja asemoidaan ne osaksi hänen kokemusfilosofiaansa. Estetiikassaan Dewey purkaa raja-aitoja taiteen ja muun inhimillisen todellisuuden välillä sekä pyrkii yhdistämään ihmiselämän naturalistiset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Esteettisen kokemuksen siemenet ovat luonnossa, siinä rytmisessä vuorovaikutuksessa, joka kuvastaa kaikkien eliöiden suhdetta ympäristöönsä. Esteettinen kokemus onkin Deweylle luonnossa havaittavan liikkeen ja muutoksen huipentuma.

Teos johdattelee lukijan samalla estetiikan ja taideteorian ajankohtaisten keskustelujen äärelle. Kirjan keskeisiin teemoihin kuuluvat kirjallisuusestetiikka, kirjallisuuden tiedollinen merkitys, arjen esteettisyys, julkisen taiteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä nykymusiikin estetiikka.

Keywords: estetiikka, filosofia, pragmatismi, kokemukset, ympäristö, kirjallisuus, taide, musiikki, luonto

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2021
Language
fi
Edition
1
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789523457164

Similar titles