Login

Visala, Aku

Vapaan tahdon filosofia

Visala, Aku - Vapaan tahdon filosofia, ebook

26,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789523455542

Kysymykset vapaasta tahdosta liittyvät läheisesti niin etiikkaan, metafysiikkaan, psykologiaan kuin yhteiskuntatieteisiinkin. Miten inhimillistä käyttäytymistä voidaan selittää? Ovatko ihmiset vastuullisia teoistaan? Entä tekoäly ja robotit? Aivojen, tietoisuuden ja vastuun suhteesta keskustellaan vilkkaasti. Keskusteluun olennaisesti liittyvä kysymys vapaasta tahdosta on aina ollut yksi filosofian, teologian ja tieteen suurista arvoituksista. Ihmisillä todennäköisesti on vapaa tahto. Se ei kuitenkaan välttämättä ole juuri sellainen kuin olemme kuvitelleet. Vapaan tahdon filosofia esittelee vapaata tahtoa koskevat päänäkemykset perusteluineen sekä luo perusteellisen katsauksen tahdonvapautta koskevaan filosofiseen ja tieteelliseen nykykeskusteluun. Teos pohtii myös viimeaikaisia neurotieteiden ja kognitiotieteiden tuloksia, joiden perusteella ajatusta tahdonvapaudesta on kyseenalaistettu. Samalla se tarkastelee laajasti näkökulmia minuuteen ja moraaliseen vastuuseen.

Keywords: vapaa tahto, tahdonvapaus, filosofia, neurotieteet, kognitiotiede, riippuvuus, tekoäly, determinismi, ihmiskuva, intentio, kausaliteetti, mekanismit, toimintateoria, mielenfilosofia, tieteenfilosofia, neurofilosofia, aivot, tietoisuus, vastuu, kognitio, uskonto, uskonnolliset kokemukset

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Page amount
310 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789523455542
Printed ISBN
9789524954921

Similar titles