Login

Keskitalo, Jorma

Rajaton vesi, rajalliset vesivarat

Keskitalo, Jorma - Rajaton vesi, rajalliset vesivarat, ebook

29,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789523455092

Suurin osa planeetastamme on veden peitossa, ja vesi kiertää jatkuvasti paikasta ja olomuodosta toiseen. Silti runsas kolmasosa ihmiskunnasta kärsii kroonisesta vesipulasta. Vesivarojen kestävä hallinta onkin tärkeä globaali tavoite. Rajaton vesi, rajalliset vesivarat kokoaa yhteen uutta tutkimustietoa luonnonvesistä, vesivaroista ja niiden hallinnasta sekä ekosysteemipalveluista. Miten ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät luonnonvesissä? Millä keinoilla jätevedenpuhdistamoissa voidaan estää haitallisten mikrobien ja yhdisteiden leviäminen luontoon ja talousveteen? Kuinka rehevöityneet vesistöt voidaan kunnostaa? Vettä lähestytään teoksessa myös ympäristöoikeustieteen ja -taloustieteen sekä kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Veden ympärille kiertyy monimutkaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita tutkimustieto voi auttaa ratkomaan.

Keywords: vesi, vesistöt, meret, vesivarat, luonto, ilmastonmuutos, ekosysteemipalvelut, vesiensuojelu, vesipula, vesien saastuminen, vesiekosysteemit, ympäristönsuojelu

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
236 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789523455092
Printed ISBN
9789524954396

Similar titles