Login

Hallamaa, Jaana

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, ebook

27,75€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789523455054

Hyvän tekeminen ja pahan välttäminen on vaativaa. Toisen ihmisen tunnustaminen tasaveroiseksi toimijaksi voi kuitenkin olla vielä niitäkin vaikeampaa.

Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti ihmisten välistä yhteistoimintaa. Teos tarjoaa yksinkertaisia käsitteellisiä välineitä, joiden avulla yhdessä toimimista voidaan pohtia ja ymmärtää.

Teoksessa käsitellään erityisesti vallankäyttöä ja vaikuttamista sekä esitetään kritiikkiä sellaista toimintaa kohtaan, jossa tietoisesti tai tiedostamatta välineellistetään toiminnan toisia osapuolia. Esillä ovat niin kahdenvälinen yhteistoiminta kuin toiminta erilaisissa ryhmissä.

Yhdessä toimimisen etiikka rakentaa siltaa filosofisen keskustelun ja sosiaalitieteiden välille. Näin se sopii etiikan perusoppikirjaksi ihmis- ja sosiaalitieteilijöille sekä organisaatio- ja johtamisalalle. Sitä voidaan käyttää myös sosiaalialan ja työnohjaajien ammatillisessa täydennyskoulutuksessa.

Keywords: Etiikka, moraali, sosiaalitieteet, yhteiskunta, filosofia, yhteiskuntafilosofia, yhteisöllisyys, johtaminen, etiikka, yhteistoiminta, yhteistyö, ryhmätoiminta, ryhmätyö, hyvä, hyvyys, vastavuoroisuus, organisaatiot, työnohjaus

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
320 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789523455054

Similar titles