Login

Gronow, Antti

Ihmismielen sosiaalisuus

Gronow, Antti - Ihmismielen sosiaalisuus, ebook

27,75€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789523455030

Ihmiset ajattelevat tekevänsä valintoja omien uskomustensa, halujensa ja tunteidensa pohjalta. Yksilökeskeinen käsitys ihmismielestä on hallinnut myös valtaosaa ihmisen kognitiota tutkivista tieteistä viime vuosisadan loppupuolelle saakka. Ihmismieli on kuitenkin sosiaalinen, ja omat sosiaaliset ympäristömme vaikuttavat mieleemme ja toimintaamme monin tavoin. Ihmismielen sosiaalisuus sekä inhimillisen ajattelun riippuvaisuus kulttuurisista ympäristöistä ja välineistä on korostunut inhimillisen kognition tutkimuksessa viime vuosikymmeninä. Nämä kehityskulut ovat toistaiseksi jääneet vähälle huomiolle yhteiskuntatieteissä. Ihmismielen sosiaalisuus rakentaa siltaa kognitiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden välille. Teos kyseenalaistaa yltiöindividualistisen lähestymistavan ihmismieleen. Samalla se kritisoi sellaisia sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja, jotka eivät suo ihmismieltä koskevalle tutkimukselle sen ansaitsemaa painoarvoa.

Keywords: psyyke, tunteet, tietoisuus, havainnot, kokemukset, ajattelu, vuorovaikutus, sosiaalinen vuorovaikutus, evoluutio, persoonallisuuden kehitys, kognitiivinen kehitys, yhteiskuntatieteet, kognitiotiede, aivot, rakenne, toiminta, kehitys, psyykkinen kehitys, sosiaalisuus, sosiaalinen kognitio, sosiaaliset verkostot, representaatio, päätöksenteko, rationaalisuus

Editor
 
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
267 pages
Category
Psychology
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789523455030

Similar titles