Login

Lammi-Taskula, Johanna

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014

Lammi-Taskula, Johanna - Lapsiperheiden hyvinvointi 2014, ebook

26,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789523430037

Suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata lasten vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet perheen perustamiseen ja lasten kasvattamiseen. Suomalaislasten enemmistö voi hyvin, mutta pienelle vähemmistölle on kasautunut vaikeaa pahoinvointia. Kuitenkin myös tavallisten perheiden työssäkäyvät äidit ja isät kokevat aikapulaa ja ovat huolestuneita jaksamisestaan. Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia edistävän politiikan arvioimiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan kattavaa tutkimustietoa. Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 tarkastelee niin yleisen hyvinvoinnin kysymyksiä lapsiperheen elinkaarella kuin erityistilanteitakin. Kirja perustuu THL:n vuonna 2012 toteuttaman Lapsiperhekyselyn lisäksi moniin muihin aiheistoihin. Tarkastelussa ovat hyvinvointi lapsiperheen arjessa, terveyteen ja elintapoihin liittyvät kysymykset, lapsiperheiden pulmien siirtyminen yli sukupolvien sekä vanhempien kokemat huolet. Lasten ja perheiden palveluiden kestävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan sen perustella miten hyvin ne vastaavat perheiden tarpeisiin. Kirja on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden hyvinvoinnista kiinnostuneille: paikallisille ja valtakunnallisille päätöksentekijöille, lasten ja perheiden kanssa työskenteleville, tutkijoille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Painetun kirjan voi tilata THL:n verkkokaupasta: https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/?id=144876

Keywords: Terveys- ja hyvinvointipolitiikka ja -talous, lapsiperheet, hyvinvointi, lapset, vanhemmat, työelämä, terveys, elintapa, ylisukupolvisuus, mielenterveys, toimeentulo, kulutus, palvelut, vaikuttavuus, kestävyys, kokemukset, riittävyys, arviointi, avuntarve, ajankäyttö, henkinen hyvinvointi, lastensuojelu

Author(s)
Editor
Publisher
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Publication year
2014
Language
fi
Edition
2
Page amount
315 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789523430037
Printed ISBN
978-952-302-269-0

Similar titles