Login

Enwald, Marika

Etiikan haasteet: FI2

Enwald, Marika - Etiikan haasteet: FI2, ebook

18,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789523001039

Etiikan haasteet on lukion filosofian etiikan kurssin oppikirja ja jatkoa johdantokurssin kirjalle Filosofian haasteet. Kirjan keskusteleva ja perusteleva ote haastaa lukijan ajattelemaan itsenäisesti sekä tarjoaa välineitä moraalisten näkemysten ja ongelmien arviointiin. Kirjan tavoitteena on tutustuttaa lukija keskeisten ajattelijoiden moraalifilosofiaan ja kehittää valmiuksia kohdata erilaisia näkemyksiä ja perustella omia kantoja.
Kirjaan liittyvä sähköinen opettajan aineisto sisältää dia-/kalvopohjia, pohdintatehtäviä sekä oppikirjatehtäviä. Powerpoint- ja pdf-muotoinen aineisto valmistuu lokakuussa 2011. Aineisto on maksuton kirjaa käyttäville opettajille.

FT Marika Enwald työskentelee tutkijana ja opettajana Tampereen yliopistossa. FM Jari Keinänen opettaa filosofiaa Kalevan lukiossa Tampereella. Dosentti Tere Vadén on filosofisen aikakauslehden Niin&Näin päätoimittaja ja hän työskentelee yliassistenttina Tampereen yliopistossa.

Author(s)
 
 
Publisher
Atena Kustannus Oy
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
137 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789523001039

Similar titles