Login

Parnila, Kirsi

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti

Parnila, Kirsi - Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti, ebook

54,65€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789522464545

Käytännönläheinen työväline kaikille työnantajan edustajille

Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet, kuten työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvin syin sekä irtisanominen ja lomauttaminen työn vähyyden perusteella. Niin ikään työsuhteen päättäminen purkamalla tai purkautuneena käsittelemällä sekä muut hieman poikkeuksellisemmatkin päättämistavat käydään läpi. Asiaa on havainnollistettu runsain oikeustapausesimerkein.

Työsuhteen päättämissopimukset on myös käsitelty kattavasti. Kirjassa käydään läpi päättämissopimuksen vaikutukset työnantajan ja työntekijän asemaan sekä se, mistä asioista sopimuksessa voidaan sopia ja mistä työntekijä voi pätevästi luopua. Päättämissopimuksessa sovittavia ehtoja on havainnollistettu mallilausekkein sopimuksen laatimisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Kirjan avulla on helppo varmistaa, että työsuhteen päättämistilanteessa toimitaan lain edellyttämällä tavalla ja näin vältetään kalliiksi tulevat riidat ja oikeudenkäynnit.

Kirjan on kirjoittanut Helsingin seudun kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta vastaava lakimies Kirsi Parnila.

Kirja saatavana myös painettuna kirjana Kauppakamarikaupasta!

Keywords: irtisanominen, työsuhteen päättäminen, lomauttaminen, työsuhde, työsopimukset, purkaminen, lainsäädäntö, yhteistoimintamenettely, työsuhdeturva

Author(s)
Publisher
Kauppakamari
Publication year
2017
Language
fi
Edition
2
Page amount
148 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522464545
Printed ISBN
978-952-2464-53-8

Similar titles