Login

Mattinen, Kati

Palkanlaskenta käytännönläheisesti

Mattinen, Kati - Palkanlaskenta käytännönläheisesti, ebook

72,60€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789522464521

Palkanlaskenta käytännönläheisesti on kirjoitettu palkanlaskennan ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleville. Teoksessa annetaan konkreettisia ohjeita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Kirjassa on käsitelty mm. seuraavia teemoja:
- palkanmaksu, ennakonpidätys, sosiaalivakuutusmaksut ja muut palkasta tehtävät vähennykset
- tilitys- ja ilmoitusvelvollisuudet
- luontois- ja henkilökuntaedut, matkakustannusten korvaukset, työaika, vuosiloma, poissaolot, työsuhteen päättyminen ja palkkakirjanpito.

2. uudistetussa painoksessa on huomioitu kaikki tuoreimmat lainsäädännön muutokset, oikeustapaukset, Verohallinnon ohjeet sekä työnantaja- ja työntekijämaksujen muutokset. Muutoksia on tullut mm: verotusmenettelyyn (uutuutena OmaVero), vuosilomaan sekä vuorotteluvapaaseen.

Keywords: Palkanmaksu, Ennakkonpidätys, Sosiaalivakuutusmaksut, Vähennykset, Tilitys, Henkilökuntaedut, Matkakustannus, Työaika, Vuosiloma

Author(s)
 
 
Publisher
Kauppakamari
Publication year
2017
Language
fi
Edition
2
Page amount
316 pages
Categories
Upbringing, Education
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522464521
Printed ISBN
978-952-246-451-4

Similar titles