Login

Parnila, Kirsi

Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti, 2. uud. Painos

Parnila, Kirsi - Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti, 2. uud. Painos, ebook

51,40€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789522463715

Kirjaan on koottu tärkeimmät työelämässä esiintyvät poissaolotilanteet. Kirja tarjoaa kattavasti lisätietoa lakisääteisistä poissaoloista ja auttaa työnantajaa toimimaan oikein poissaoloihin liittyvissä tilanteissa.

Teoksen merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen painokseen:

- Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi
- Lomapalkan laskeminen perhevapaita käytettäessä
- Vuorotteluvapaa
- Sairauspoissaoloihin on lisätty oma jakso työkyvyn hallinnan keinoista
- Perhevapaiden muutokset, muun muassa isyysvapaan muutokset ja omaishoitajan hoitovapaa

Myös uusia oikeustapauksia on lisätty runsaasti.

Kirjan kirjoittajilla Kirsi Parnilalla ja Hanna Skurnik-Järvisellä on kummallakin pitkä kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta niin kouluttajina, kirjoittajina kuin neuvontalakimiehinäkin. Kirsi Parnila toimii nykyään Helsingin seudun kauppakamarin työsuhdeasioista vastaavana lakimiehenä ja Hanna Skurnik-Järvinen yrityspuolella henkilöstöjohdon tehtävässä.

Kirja saatavana myös painettuna kirjana Kauppakamarikaupasta!

Keywords: poissaolot, työpaikan poissaolot, sairausloma, vanhempainvapaa, hoitovapaa, työoikeus

Author(s)
 
Publisher
Kauppakamari
Publication year
2015
Language
fi
Edition
2
Series
käytännönläheisesti
Page amount
192 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522463715
Printed ISBN
978-952-246-370-8

Similar titles