Login

Saarikoski, Michael

Uhrin erityinen vahinkoherkkyys henkilövahingoissa

Saarikoski, Michael - Uhrin erityinen vahinkoherkkyys henkilövahingoissa, ebook

85,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789522460738

Kysymys vahingonkärsijän perussairauden tai ruumiinvian vaikutuksesta vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen nousee esille henkilöön kohdistuvia rikoksia koskevissa asioissa, liikennevahingoissa, tapaturma-asioissa ja yleisen vahingonkorvausoikeuden puolella. Monesti se on ratkaiseva kysymys korvausvastuun syntymisen ja vastuun laajuuden kannalta.

Kirjassa tarkastellaan periaatetta, jonka mukaan "vahingonkärsijä on otettava sellaisena kuin hän on ". Tämä tarkoittaa, että henkilön vahinkotapahtumasta riippumatonta perussairautta tai ruumiinvikaa ei tulisi ottaa huomioon vahingonkorvausvastuuta supistavana seikkana. Teoksessa perustellaan, miksi periaate rajautuu niihin tilanteisiin, joissa korvausvastuu perustuu rangaistavaksi säädettyyn, tahalliseen tai törkeän huolimattomaan menettelyyn. Teoksessa myös esitetään henkilövahinkojen syy-yhteyskysymysten arviointiin yleinen ratkaisuharkintamalli.

Teos on hyödyllinen kaikille henkilövahinkojen syy-yhteyskysymyksiä käsitteleville tuomareille, esittelijöille ja asianajajille.

Saatavilla myös paperikirjana Helsingin kauppakamarilta, tilaa tästä!

Author(s)
Publisher
Kauppakamari
Publication year
2009
Language
fi
Edition
1
Page amount
480 pages
Categories
Upbringing, Education
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522460738
Printed ISBN
9789522460059

Similar titles