Login

Heino, Juha

Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti - EFQM 2013

Heino, Juha - Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti - EFQM 2013, ebook

29,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522286642
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Also available in English
The EFQM Excellence Model for for Health Care Organisations - EFQM 2013

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty EFQM -pisteitystaulukolla ja linkeillä täydentäviin kirjoihin. Saatavilla painettuna ja e-kirjana sekä suomeksi että englanniksi.

Kirja avaa auki käytännön esimerkkien avulla Euroopan laatupalkintomallin arviointialueet ja arviointikohdat julkishallinnon ja yrityksen harjoittaman työterveydenhuollon esimerkeillä.

Koska arviointi tapahtuu omiin mielipiteisiin perustuen, kaikki tulkinnat kehittämistarpeista ovat oikeita.

Tutkimusmenetelmässä otetaan selville ensisijaisesti, mihin ihmiset ovat jo valmiiksi sitoutuneita. Ihmiset organisaatiossa tietävät yleensä oikeat vastaukset, jos heille annetaan oikeat kysymykset.

Kirjan viimeistelyyn ovat myös vaikuttaneet Linnéa Linko, biokemian dosentti, Leena Savunen, ylihoitaja, VTM, SHJ, Turun terveystoimi, Heli Salovaara, osastonhoitaja, Turun Yliopistollinen keskussairaala, Eija Enberg, ympäristö- ja laatupäällikkö, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Petri Pommelin, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Eila Honko, ylihoitaja.

Lisätietoja:

Kirjaesittely.pdf

Kirja-arvioita.pdf

Arviointilomake.xls

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf


Keywords: terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuolto, terveydenhuoltoala, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, kumppanuudet, alihankinta, teknologiajohtaminen, talousjohtaminen, asiakastyytyväisyys, henkilöstön tyytyväisyys, potilaiden tyytyväisyys, potilaat, yhteiskunta, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, prosessijohtaminen, tuotekehitys, palvelujen kehittäminen, liiketoimintaprosessit, resurssijohtaminen, johtamisjärjestelmä, tiedot ja tietämys, tuotteet, palvelut, asiakassuhteet, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, työterveys, työterveyshuolto, missio, visio, etiikka, arvot, muutoksen johtaminen, asiakastarpeet, kilpailukyky, mittaaminen, johtajuus, laatupalkinto

Author(s)
 
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2012
Language
fi
Edition
1
Series
Laatupalkintomallit
Page amount
117 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522286642

Similar titles