Login

Suominen, Risto

Henkilöstöjohtamisen laatupalkintomalli - EFQM 2013

Suominen, Risto - Henkilöstöjohtamisen laatupalkintomalli - EFQM 2013, ebook

27,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522286628
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Also available in English
Human Resource Management - Excellence Criteria - EFQM 2013

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty EFQM -pisteitystaulukolla ja linkeillä täydentäviin kirjoihin. Saatavilla painettuna ja e-kirjana sekä suomeksi että englanniksi.

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry jakaa vuosittain henkilöstöjohtamisen laatupalkinnon. Laatupalkinto antaa tunnustusta erinomaiselle henkilöstöjohtamiselle Suomessa. Laatupalkintovoittaja valitaan kriteereillä, jotka perustuvat Suomen laatupalkinnon arviointiperusteisiin, joka vastaa Euroopan laatupalkintomallia (EFQM).

Arvioimalla oman organisaation henkilöstöjohtamista Henkilöstöjohtamisen laatupalkintomallin avulla ymmärtää, miten henkilöstöjohtaminen liittyy organisaation muuhun johtamiseen.

“Kirja ja sen itsearviointimenetelmä sopivat hyvin kehittämiskohteiden löytämiseen omasta organisaatiosta. Tein jo arviota omasta organisaatiostani." Eila Jylhä, Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Kirjaesittely.pdf

Kirja-arvioita.pdf

Arviointilomake.xls

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf


Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, henkilöstön kehittäminen, talousjohtaminen, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, tuotteet, palvelut, kehittäminen, palkkahallinto, kannustaminen, terveys, turvallisuus, motivointi, osaaminen, oppiminen, palkitseminen, tunnustuksen antaminen, hyvinvointi, henkilöstöpalvelut, palkkausmenetelmät, urasuunnittelu, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, henkilöstösuunnittelu, missio, visio, etiikka, arvot, muutoksen johtaminen, mittaaminen, esimiestaidot, johtajuus, laatupalkinto

Author(s)
 
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2012
Language
fi
Edition
1
Series
Laatupalkintomallit
Page amount
81 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522286628

Similar titles