Login

Tuominen, Kari

EFQM 6-9 - Tulokset - 2013

Tuominen, Kari - EFQM 6-9 - Tulokset - 2013, ebook

34,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522286277
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Saatavilla painettuna ja e-kirjana.

EFQM-kirjasarja kattaa Euroopan laatupalkintomallin arviointialueet: 1) johtajuus, 2) strategia, 3) henkilöstö, 4) kumppanuudet ja resurssit 5) prosessit, tuotteet ja palvelut, ja 6-9) tulokset sekä niiden arviointikohdat.

Tämän kirjan arviointialueilla tarkastellaan, millaisia ASIAKAS-, HENKILÖSTÖ-, YHTEISKUNNALLISIA JA AVAINTULOKSIA organisaatio on saavuttanut.

Omassa organisaatiossanne voitte arvioida organisaationne tuloksia sekä verrata niitä kirjan esimerkkeihin.

Kirja sisältää seuraavat oppaat:

Asiakastulokset pähkinässä - EFQM 6

Henkilöstötulokset pähkinässä - EFQM 7

Yhteiskunnalliset tulokset pähkinässä - EFQM 8

Toiminnan tulokset pähkinässä - EFQM 9

Lisätietoja:

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, kumppanuudet, alihankinta, teknologiajohtaminen, talousjohtaminen, asiakastyytyväisyys, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, prosessijohtaminen, tuotekehitys, palvelujen kehittäminen, liiketoimintaprosessit, markkinointi, resurssijohtaminen, johtamisjärjestelmä, tiedot ja tietämys, tuotteet, palvelut, asiakassuhteet, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, missio, visio, etiikka, arvot, muutoksen johtaminen, asiakastarpeet, kilpailukyky, mittaaminen, johtajuus, laatupalkinto

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2012
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointialueet
Page amount
149 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522286277

Similar titles