Login

Tuominen, Kari

Henkilöstösuunnittelu pähkinässä - EFQM 3a

Tuominen, Kari - Henkilöstösuunnittelu pähkinässä - EFQM 3a, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281890
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Organisaatio suunnittelee, hallitsee ja kehittää henkilöstövoimavarojaan:

Menestyvät organisaatiot kehittävät henkilöstö-politiikan, -strategian ja -suunnitelmat sekä ottavat henkilöstön ja sen edustajat mukaan niiden kehittämiseen.

Ne yhdenmukaistavat henkilöstösuunnitelmat organisaation muiden suunnitelmien kanssa.

Ne suunnittelevat rekrytoinnin, urakehityksen ja työnkierron sekä edistävät oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

Ne hyödyntävät henkilöstötutkimuksia ja muita palautteita kehittäessään henkilöstöstrategiaa, -politiikkaa ja -suunnitelmia.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 3 - Henkilöstö - 2013


Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, henkilöstön kehittäminen, henkilöstövoimavarat, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, osaaminen, oppiminen, hyvinvointi, henkilöstöpalvelut, urasuunnittelu, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, henkilöstösuunnittelu, muutoksen johtaminen, mittaaminen

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
32 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281890
Printed ISBN
9789522281883

Similar titles