Login

Tuominen, Kari

Strategian toteuttaminen pähkinässä - EFQM 2d

Tuominen, Kari - Strategian toteuttaminen pähkinässä - EFQM 2d, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281876
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Strategia ja toimintaperiaatteet viestitään sekä toteutetaan keskeisten prosessien avulla:

Menestyvät organisaatiot tunnistavat, suunnittelevat ja viestivät organisaationsa keskeiset prosessit, joiden kautta se toteuttaa suunnitellut toimintaperiaatteet ja strategian.

Ne viestivät suunnittelemansa strategian ja toimintaperiaatteet sidos-ryhmilleen sekä arvioivat, miten strategia ja toimintaperiaatteet on sisäistetty organisaatiossa.

Ne yhdensuuntaistavat, priorisoivat, jalkauttavat ja viestivät suunnittelemansa strategian ja toimintaperiaatteet sekä seuraavat niiden toteutumista.

Ne kehittävät koko organisaatiota koskevat seuranta- ja raportointimenettelyt.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 2 - Strategia - 2013

Lisätietoja:

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, johtajuus, strategian kehittäminen, strateginen johtaminen, strategia, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, kilpailukyky, mittaaminen, asiakastarpeet, asiakastyytyväisyys, strategian toteuttaminen

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
40 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281876
Printed ISBN
9789522281869

Similar titles