Login

Tuominen, Kari

Asiantuntijayrittäjän yhteiskuntavastuu pähkinässä

Tuominen, Kari - Asiantuntijayrittäjän yhteiskuntavastuu pähkinässä, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281630
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Jokaisen yrityksen on itse määriteltävä, mitkä ovat ne yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat, joilla yritys voi luoda itselleen myös kilpailuetua.

Tässä kirjassa kuvataan, miten kaksi eri asiantuntijayrittäjää Olli ja Sami kantavat omat yhteiskuntavastuunsa ja miten Sami on luonut eko-tehokkuudesta kilpailutekijän yritykselleen. Kirjan avulla voi verrata kahden eri yksinyrittäjän Ollin ja Samin tapaa toimia ja vertailun avulla löytää omat, itselle sopivat ratkaisut.

Kun samanaikaisesti näemme sekä keskinkertaisen että hyvän suorituksen ymmärrämme, mistä ero johtuu, ja pystymme luomaan omat ratkaisumme.

Menestyvän organisaation esimerkit nostavat mielikuvaamme paremmista ratkaisuista ja antavat rohkeutta asettaa omat tavoitteet aikaisempaa korkeammalle.

Kirjan tarkoitus on lisätä ymmärrystä ja kehittää itsearviointiin osallistuvien mielikuvaa oman organisaation kehittämismahdollisuuksista.

Kirja on lyhennelmä kirjasta:

Miten luoda yhteiskuntavastuusta asiantuntijan kilpailuetu - EFQM 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, työhyvinvointi, hyvinvointi, työterveys, työterveyshuolto, henkilöstöjohtaminen, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kannustaminen, terveys, turvallisuus, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, työkyky, työkyvyn kehittäminen, ergonomia, työpaikkaergonomia, työasennot, osallistuminen, psyykkinen kuormitus, riskien hallinta, ikääntyminen, fyysinen kunto, psyykkinen kunto, yhteiskuntavastuu, mittaaminen, ympäristövaatimukset, ympäristöstandardit, työsuhteet, koulutus, kestävä kehitys, ilmaston muutos, luonnon suojelu, kestävä kulutus, kuluttajasuoja

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
Yrittäjyys - pikaoppaat
Page amount
36 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281630
Printed ISBN
9789522281623

Similar titles