Login

Tuominen, Kari

Asiantuntijayrityksen käynnistäminen pähkinässä

Tuominen, Kari - Asiantuntijayrityksen käynnistäminen pähkinässä, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281531
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Kirja kuvaa asiantuntijayrityksen perustamista ja käynnistämistä. Erityisesti kirjan esimerkit havainnollistavat yhden henkilön asiantuntijayritystä, jossa henkilöstön muodostaa yrittäjä itse.

Olli ja Sami ovat päättäneet perustaa ja käynnistää kumpikin oman yrityksen ja tulla asiantuntijoiksi omalla alallaan. Kirja kuvaa rinnakkaisten esimerkkiparien avulla Ollin ja Samin tapaa, miten he käynnistävät yrityksensä sekä miten he aikovat asiantuntijabisneksessään toimia ja ajatella.

Kirja ei pyri opettamaan, mikä on oikein ja mikä on väärin. Onnistua ja epäonnistua voi monella eri tavalla. Ollin ja Samin tavat toimia ja ajatella kertovat kahden eri toimintatavan eroista, ja lukija voi niiden avulla suunnitella omia toiminta- ja ajattelutapojaan käynnistäessään omaa yritystään.

Kirjan esimerkit kattavat koko yritystoiminnan johtamisen ja kehittämisen hyödyntämällä Euroopan laatupalkintomallin 32 arviointikohtaa sekä soveltuvia ISO 9001 -standardin kohtia. Voit syventää niiden oppimista käyttämällä niitä rinnan tämän kirjan kanssa.

Kirja on lyhennelmä kirjasta:

Asiantuntija käynnistää oman yrityksen - EFQM 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, asiantuntija, asiantuntijayrittäjä, yrittäjä, yrittäjyys, yksinyrittäjä, mikro-yritys, henkilöstöjohtaminen, kumppanuudet, talousjohtaminen, asiakastyytyväisyys, henkilöstön tyytyväisyys, yhteiskunta, taloudelliset tulokset, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, prosessijohtaminen, tuotekehitys, palvelujen kehittäminen, liiketoimintaprosessit, markkinoinnin kehittäminen, resurssijohtaminen, johtamisjärjestelmä, tiedot ja tietämys, tuotteet, palvelut, asiakassuhteet, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, missio, visio, etiikka, arvot, muutoksen johtaminen, asiakastarpeet, kilpailukyky, mittaaminen, yrityksen käynnistäminen, yrityksen perustaminen

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
Yrittäjyys - pikaoppaat
Page amount
36 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281531
Printed ISBN
9789522281524

Similar titles