Login

Tuominen, Kari

Laatua ja luotettavuutta pähkinässä - ISO 9001 - osa 4

Tuominen, Kari - Laatua ja luotettavuutta pähkinässä - ISO 9001 - osa 4, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281432
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

ISO 9001 määrittelee, mitä vaatimuksia laadunhallinnan on täytettävä asiakkaan luottamuksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Esimerkkien avulla organisaatio voi osallistaa avainhenkilöt tai koko organisaation kehittämiskohteidensa tunnistamiseen. Näin lisätään arvioinnin luotettavuutta ja parannetaan osallistuvien sitoutumista kehittämiseen.

"Standardit on tarkoitettu auttamaan kaikentyyppisiä ja -kokoisia yrityksiä. Kuitenkin vaatimuksia ja ohjeita on sovellettava omalle organisaatiolle sopivalla tavalla.

Vaarana on tehdä asioista monimutkaisempia kuin ne ovat. Asioiden ymmärtämiseen voi riittää muutaman hyvän kysymyksen esittäminen ja yrityskohtaisten vastausten miettiminen porukalla. Esimerkit erilaisista tavoista ja käytännöistä helpottavat ymmärtämistä." Unto Kuivalainen, Director, Quality Management, Nokia Networks, Kansainvälisen standardointikomitean ISO TC 176:n jäsen

Kirja on lyhennelmä kirjasta:

Laatua ja luotettavuutta - ISO 9001 - osa 4

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, johtamisjärjestelmä, johtamisstandardi, standardivaatimukset, iso 9001, iso 9004, ohsas 18001, johdon vastuu, resurssien hallinta, resurssihallinta, asiakasprosessit, asiakkaat, tuotanto, palvelut, mittaus, mittausjärjestelmä, sertifiointi, ostotoiminta, ympäristöjohtaminen, asiakastyytyväisyys, itsearviointi, laadunhallinta, laatujärjestelmä, toimintajärjestelmä, laatujohtaminen, prosessijohtaminen, tuotekehitys, palvelujen kehittäminen, liiketoimintaprosessit, resurssijohtaminen, johtamisjärjestelmä, tuotteet, palvelut, asiakassuhteet, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, asiakastarpeet, kilpailukyky, mittaaminen, laatupolitiikka, ympäristöpolitiikka, henkilöstöpolitiikka, työterveys, terveys, työturvallisuus, turvallisuus, johdon katselmus, tuotekehitys, tuotesuunnittelu, auditointi, sisäinen auditointi, jatkuva parantaminen, tunnistettavuus, jäljitettävyys, kelpuuttaminen, tuotevaatimukset, työympäristö, asiakasviestintä, ehkäisevä kunnossapito, parantava kunnossapito, korjaava kunnossapito

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
Johtamisstandardit - pikaoppaat
Page amount
32 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281432
Printed ISBN
9789522281425

Similar titles