Login

Tuominen, Kari

Asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen pähkinässä - EFQM 5e

Tuominen, Kari - Asiakassuhteiden hallinta ja kehittäminen pähkinässä - EFQM 5e, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281272
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Organisaatio hallitsee ja kehittää asiakas-suhteitaan:

Menestyvät organisaatiot määrittelevät ja täyttävät päivittäiseen asiakasyhteydenpitoon liittyvät vaatimukset sekä käsittelevät saadut palautteet ja valitukset.

Ne selvittävät asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja huolenaiheita sekä ottaa ne huomioon sekä määrittelevät asiakastyytyväisyyden.

Ne pitävät yllä luovuutta ja innovatiivisuutta myynnissä ja asiakaspalvelussa sekä luovat lisäarvoa koko toimitusketjulle.

Ne opastavat asiakkaita tuotteiden vastuulliseen käyttöön.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 5 - Prosessit - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, asiakassuhteet, asiakashallinta, asiakasjohtaminen, asiakassuhdejohtaminen, asiakassuhteiden kehittäminen, asiakastyytyväisyys, asiakastarpeet, asiakassuhteiden hallinta, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, mittaaminen, asiantuntijaorganisaatiot, benchmarking, yritykset, menestyminen, asiakkaat, asiakaslähtöisyys, markkinointi, sähkökirjat, asiakassuhde

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
36 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281272
Printed ISBN
9789522281265

Similar titles