Login

Tuominen, Kari

Prosessien suunnittelu ja hallinta pähkinässä - EFQM 5a

Tuominen, Kari - Prosessien suunnittelu ja hallinta pähkinässä - EFQM 5a, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281197
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Organisaatio suunnittelee ja hallitsee prosessinsa:

Menestyvät organisaatiot kehittävät prosessienhallintajärjestelmän sekä suunnittelevat organisaation keskeiset johtamisen ja toiminnan prosessit.

Ne soveltavat laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuus-standardeja prosessien hallintaan.

Ne käyttävät prosessin suorituskykyä kuvaavia mittareita, joilla se asettaa tavoitteet ja hyödyntää mittaustuloksia.

Ne toimivat yhteistyössä kumppaneiden kanssa, ovat selvillä yhteis-työn periaatteista.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 5 - Prosessit - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, prosessit, liiketoimintaprosessit, prosessien kehittäminen, prosessien suunnittelu, prosessien hallinta, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, mittaaminen, prosessijohtaminen, EFQM, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
36 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281197
Printed ISBN
9789522281180

Similar titles