Login

Tuominen, Kari

Rakennukset ja laitteistot pähkinässä - EFQM 4c

Tuominen, Kari - Rakennukset ja laitteistot pähkinässä - EFQM 4c, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281135
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Organisaatio pitää huolta rakennuksista, koneista ja laitteista sekä hallitsee materiaalien käytön:

Menestyvät organisaatiot käyttävät kiinteää omaisuutta suunnitelmiensa mukaisesti. Ne turvaavat ja pitävät huolta omaisuudestaan sekä parantavat koneiden ja laitteiden suorituskykyä koko niiden elinkaaren aikana.

Menestyvät organisaatiot mittaavat ja estävät rakennusten, laitteistojen ja materiaalien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia työntekijöihin ja yhteiskuntaan.

Ne optimoivat tarvikkeiden, aineiden ja materiaalien varastointia ja kulutusta. Ne vähentävät ja kierrättävät jätteitä sekä vähentävät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, vähentävät tuotteiden ja palvelujen haitallisia vaikutuksia.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 4 - Kumppanuudet ja resurssit - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, rakennukset, rakennusten kunnossapito, koneiden kunnossapito, laitteet, koneet, kunnossapito, total productive maintenance, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, mittaaminen

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
48 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281135
Printed ISBN
9789522281128

Similar titles